Support: support@partnerstore.dk

Nogle kunder kan komme ud for at få deres ordre annulleret, og har de betalt med et Mastercard/Diners eller et andet udenlandsk kort, vil det beløb som er reserveret til købet , forblive reserveret i 28 dage på din konto, uden at vi som shop, kan gøre noget.

For at få en nærmere forklaring på dette, og se hvad du skal gøre, kan du læse mere om problemet på dette link:

https://www.emaerket.dk/forbruger/tips-guides-og-gode-raad/reservation-paa-mastercard